Згідно з Обласною програмою замовлення фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» та освітнім ступенем «бакалавр» на 2018-2020 роки

(рішення 31 сесії 7 скликання Вінницької обласної ради № 599 від 26.04.2018)

 

РОЗМІР ЗАМОВЛЕННЯ

для Тульчинського училища культури з прийому у 2018 році

абітурієнтів на підготовку фахівців за кошти обласного бюджету

у розрізі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»,

напрямів і спеціальностей

 

Код та назва спеціальності

Обсяги прийому

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

6

8

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

35

8

024 Хореографія

12

-

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

10

-

242 Туризм

10

-

ВСЬОГО

73

16

 

У межах десяти відсотків від обсягу регіонального замовлення встановлюються квоти (квота-1).

Право на зарахування за квотами – право вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання до Тульчинського училища культури на основі базової чи повної загальної середньої освіти за квотами, що реалізується відповідно до правил прийому.